Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest SO COLORS Anna Zaprzelska, ul. Wielorybia 101/18, 85-435 Bydgoszcz, NIP 9241311031, Regon 093078828.

Definicje:

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenia poniższych pojęć:

· Administrator – SO COLORS Anna Zaprzelska , ul. Wielorybia 101, 85-435 Bydgoszcz, NIP 9241311031, Regon 093078828;

· Strona – Blog dostępny pod adresem https://ana-brises.blogspot.com/;

· Użytkownik – osoba fizyczna, która przegląda Stronę/Blog.

Dane osobowe:

· Administrator nie sprzedaje ani nie udostępnia osobom nieupoważnionym danych personalnych czy adresowych Użytkowników;

· Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Administratora;

· Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności;

· Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z określonych funkcji na stronie;

· Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię, adres e-mail oraz inne dane, które Użytkownik udostępnia dobrowolnie.

· Dane podane przez Użytkownika podczas dodawania komentarzy i postów są wykorzystywane w celu kontaktu z Administratorem lub odpowiedzi;

· Dane podane przez Użytkownika w celu uczestnictwa w zabawach bądź wyzwaniach są wykorzystywane do kontaktu z Administratorem oraz publikowania informacji związanych z przeprowadzoną zabawą / wyzwaniem;

· Poza tym, dane osobowe są przetwarzane w celach statystycznych, w celu realizacji funkcji platformy Blogger oraz marketingu bezpośredniego własnych produktów;

· W celu ochrony danych osobowych stosuje się odpowiednie środki bezpieczeństwa ( ochrona antywirusowa, zabezpieczenie dostępu do strony oraz urządzenia Administratora i osób upoważnionych hasłem ).

· Wszystkie osoby upoważnione zostały odpowiednio przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych;

· Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

Kwestie techniczne:

· Blogger gromadzi informacje zawarte w logach systemowych ( data i czas połączenia, kraj, przeglądarka ).

· Blogger stosuje mechanizm „cookies”. Cookies ( ciasteczka ) to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika. Pliki te nie zawierają danych osobowych i są wykorzystywane przez Administratora tylko i wyłącznie do prawidłowego działania strony. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja oraz nie usuwanie ich z dysku komputera.

· Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies poprze zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

· Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze strony.

Postanowienia końcowe:

  • Na stronie/blogu mogą być zamieszczone odnośniki – linki do innych stron. Zachęcamy do zapoznania się z odpowiednimi politykami prywatności po przejściu na te strony. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko i wyłącznie tego bloga marki SO COLORS oraz kanałów social-media z nim powiązanych.
  • Polityka prywatności może w każdej chwili ulec zmianie. Użytkowników obowiązuje aktualna wersja od momentu jej publikacji na stronie.
Copyright © SO COLORS , Blogger